Verkocht:Lauriergracht 41E, 1016 RG Amsterdam - Foto
Verkocht
+45

Lauriergracht 41E 1016 RG Amsterdam

  • Appartement
  • 3 kamers
  • 2 slaapkamers
  • 1 badkamers
  • Bouwjaar 1878
  • 168 m² perceeloppervlakte
  • 109 m² gebruiksoppervlakte

Beschrijving

- English text below -

Op een van de charmantste grachten van de Jordaan, en ook nog eens op eigen grond, ligt dit waanzinnige appartement van ongeveer 109m2 en een vide van ongeveer 43m2!

Het appartement maakt deel uit van de monumentale Kapel Klooster "De Voorzienigheid", gelegen aan de Elandstraat en de Lauriergracht. Het heeft de beschikking over een woonkamer met open keuken, een ruime badkamer met apart toilet, een slaapkamer, een vide, berging in de onderbouw en een gemeenschappelijke fietsenstalling.

Stukje geschiedenis
Kapel en R.K. Gesticht "de Voorzienigheid" (1881-1882). Deze kapel was onderdeel van een groot liefdadigheidscomplex dat zijn wortels had in de negentiende-eeuwse filantropie. Het complex omvatte een weeshuis, scholen, een internaat, een klooster, een hostiebakkerij en een kapel.
Het R.K. gesticht De Voorzienigheid werd in 1901 als weeshuis gebouwd aan een rechthoekig binnenterrein aan de Elandsstraat. Het binnenterrein diende als speelplaats en grensde aan de zuidzijde aan de straat en aan de oostzijde aan de Sint Mariaschool. De noordzijde en een gedeelte van de westzijde van het binnenterrein werden door het L-vormige weeshuis in beslag genomen. Het ontwerp werd geleverd door de architecten Jac. Duncker (1867-1935) en A.C. Boerma (1852-1908), van wie de eerste vermoedelijk het meest zijn stempel op het ontwerp heeft gedrukt.

Tot 1991 fungeerde het gebouw als moederhuis, maar na een grootschalige renovatie werden er 36 appartementen met aparte bergingen en 5 bedrijfsruimtes gecreëerd. Hiermee werd “De Voorzienigheid” VvE Elandstraat 34 / Lauriergracht 41 opgericht.

Dit moderne appartement, dat tussen 1994 en 1996 is gecreëerd, behoudt enkele monumentale kenmerken, zoals de originele houten luiken bij de grote ramen aan de voorkant.

De ligging van het huis is perfect en uniek, met een prachtig uitzicht op de Lauriergracht vanuit de woonkamer. De beroemde 9 Straatjes liggen om de hoek, waar je niet alleen diverse winkels vindt, maar ook leuke restaurants en cafés. Het Anne Frank Huis en de prachtige Westerkerk liggen op slechts enkele minuten afstand, net als het Westerpark, het Vondelpark en het Museumplein. In de directe omgeving zijn er scholen, kinderdagverblijven en sportfaciliteiten te vinden. Tram-, bus-, metro- en treinaansluitingen (Centraal Station) zijn allemaal vlakbij.

Als je altijd al hebt gedroomd van een karakteristiek appartement aan een van de mooiste grachten van de Jordaan, dan is dit je kans!

Via de ruime en authentieke entree bereik je de natuurstenen trappen, waar je op de eerste verdieping de toegangsdeur van het appartement vindt.

Bij binnenkomst word je begroet door een prachtige, ruime hal, waar meteen de indrukwekkende hoogte van het appartement opvalt. Vanuit de hal kom je bij het toilet met fontein, dat tevens leidt naar de badkamer met een ruime inloopdouche, dubbele wastafel, granito vloer en een kast voor de C.V.-ketel. Aan de andere kant van de hal bevindt zich de slaapkamer, met uitzicht op de oude kapel. De woonkamer met zijn drie grote ramen biedt een fantastisch uitzicht op de gracht. De met de hand vervaardigde open keuken is voorzien van een 5-pits gasfornuis, oven, koelkast en veel opbergruimte. Via een vaste trap kom je op de vide, de stahoogte van deze ruimte is hier ongeveer 1,90 meter maar derhalve perfect geschikt als werk- of kinderkamer. Ook is er op deze verdieping een inpandige berging.

Via een aparte ingang heb je toegang tot de gemeenschappelijke fietsenstalling in het souterrain. Tevens bevindt zich in het souterrain een eigen berging, die voorzien is van elektra. Vanuit het algemene trappenhuis is er toegang tot de gemeenschappelijke binnentuin.

Bijzonderheden:

- Gelegen op eigen grond, dus vrij van erfpacht;
- Woonoppervlakte ca. 108,9m2 & oppervlakte vide ca. 43,2m2;
- Berging ca. 5,7m2;
- Gemeenschappelijke binnentuin;
- Gemeenschappelijke fietsenstalling;
- Rijksmonument;
- Bouwjaar ca. 1881-1882 / 1993-1996 gerenoveerd;
- In het gehele appartement is vloerverwarming aanwezig. C.V.-ketel, type Intergas HRE, bouwjaar 2017, jaarlijks onderhouden;
- Betaald parkeren op openbaar terrein of de parkeergarage in de nabije omgeving zoals het Q-park aan de Marnixstraat;
- De actieve VvE Elandstraat 34 / Lauriergracht 41 wordt professioneel beheerd door Velzel VvE Diensten. De maandelijkse servicekosten bedragen € 400,19 per maand;
- Ouderdoms- en asbestclausule van toepassing.

Aanvaarding in overleg, doch kan spoedig.

-------------------------------------------------
Lauriergracht 41-E, 1016 RG Amsterdam

Sensational canal apartment (approximately 109m2) and a loft (approximately 43m2) in an alluring monumental building situated on private land (no land lease!) with communal garden, and enormous windows overlooking one of the most charming canals of the Jordaan!

The apartment is part of the monumental Chapel Monastery "De Voorzienigheid", located on the Elandstraat and the Lauriergracht, and features a living room with open kitchen, a spacious bathroom with separate toilet, a bedroom, a loft, underfloor heating throughout the apartment, a storage room in the basement and a communal bicycle shed.

A bit of history
Chapel and R.C. founded "De Voorzienigheid" (1881-1882). This chapel was part of a large charitable complex that had its roots in nineteenth-century philanthropy. The complex included an orphanage, schools, a boarding school, a monastery, a wafer bakery, and a chapel.
The R.C. institution “De Voorzienigheid” was built in 1901 as an orphanage in a rectangular courtyard on the Elandsstraat. The courtyard served as a playground and bordered the street on the south side and the Sint Mariaschool on the east side. The north side and part of the west side of the courtyard were occupied by the L-shaped orphanage. The design was provided by the architects Jac. Duncker (1867-1935) and A.C. Boerma (1852-1908), the former of whom probably left his mark on the design the most.

Until 1991, the building functioned as the mother house (het moederhuis), but after a large-scale renovation, 36 apartments with separate storage rooms and 5 business spaces were created. With this, "De Voorzienigheid" VvE Elandstraat 34 / Lauriergracht 41 was founded.

This modern apartment, which was created between 1994 and 1996, retains some monumental features, such as the original wooden shutters along with the large front windows.

The location of the house is perfect and unique, with a beautiful view of the Lauriergracht from the living room. The famous ‘9 Streets’ are just around the corner, where you will not only find various shops, but also nice restaurants and cafes. The Anne Frank House and the beautiful Westerkerk are just minutes away, as are the Westerpark, the Vondelpark and the Museumplein. In the immediate vicinity there are schools, nurseries and sports facilities. Tram, bus, metro and train connections (Central Station) are all nearby.

If you've always dreamed of a characteristic apartment on one of the most beautiful canals in the Jordaan, this is your chance!

Through the spacious and authentic entrance you reach the natural stone stairs, where you will find the entrance door of the apartment on the first floor.

Upon entering, you are greeted by a beautiful, spacious foyer, where the impressive height of the apartment is immediately noticeable. From the hall you reach the toilet with fountain, which also leads to the bathroom with a spacious walk-in shower, double sink, granite floor and a cupboard for the central heating boiler. On the other side of the hall is the bedroom, overlooking the old chapel. The living room with its three large windows offers a fantastic view of the canal. The hand-crafted open kitchen is equipped with a 5-burner gas stove, oven, refrigerator and plenty of storage space. A fixed staircase leads to the loft, where the headroom here is only about 1.90 meters, but this space is perfectly suitable as a study or children's room. There is also an indoor storage room on this floor.

Through a separate entrance you have access to the communal bicycle shed in the basement. There is also a private storage room in the basement, which is equipped with electricity. From the general stairwell there is access to the communal courtyard.

Details:

- Located on private land, so free of leasehold;
- Living area approx. 108,9m2 & surface loft approx. 43,2m2;
- Storage 5,7m2;
- Communal courtyard garden;
- Communal bicycle shed;
- National monument;
- Year of construction approx. 1881-1882 / 1993-1996 renovated;
- Underfloor heating is available throughout the apartment. Central heating boiler, type Intergas HRE, built in 2017, serviced annually;
- Paid parking on public property or the parking garage in the vicinity such as the Q-park on Marnixstraat;
- The active VvE Elandstraat 34 / Lauriergracht 41 is professionally managed by Velzel VvE Services. The monthly service costs are € 400.19 per month;
- Age and asbestos clause applicable.

Curious? We would be happy to make an appointment with you!

Price € 1.100.000,-- k.k.

Acceptance in consultation, but can be done soon.

Bijzonderheden

De gegevens en maatvoeringen op de plattegronden en in de brochure zijn indicatief. Hoewel de informatie zorgvuldig is samengesteld is het toch niet uitgesloten dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. Aan de op de plattegronden en in de brochure vermelde informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. 27 Huis Makelaars aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie noch voor schade ten gevolge van het bezoek aan onze website of andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit de website van 27 Huis Makelaars. Tevens sluit 27 Huis Makelaars aansprakelijkheid uit voor externe partijen.
Het woonoppervlak is opgemeten conform meetinstructies gebruikmakende van de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Alle opgegeven maten en oppervlaktes zijn derhalve indicatief.
Aspirant-kopers worden bij deze uitdrukkelijk uitgenodigd om; het oppervlak na te meten en/of zelf te kijken/onderzoeken naar de mogelijkheden om eigen gewenste invulling te geven aan het verkochte. Verkopende partij geeft hierover geen garanties.
--------------------------------------------
The data and dimensions on the maps and in the brochure are indicative. Although the information has been carefully composed it is not excluded that some information about time is outdated or no longer correct. The information listed on the maps and in the brochure can therefore in no way be legally binding. 27 House Real Estate accepts no liability for incorrect or incomplete real estate information or for any damages as a result of your visit to our website or other websites that are accessible through links from the website of 27 House Real Estate. 27 House Real Estate accepts no liability for any external parties.
The living surface is measured in accordance with the NEN2580 measurement instructions. The NEN2580 measurement instructions are intended to apply a more consistent and unambiguous way of measuring for giving an indication of the surface of use but does not completely exclude differences in measurement outcomes, for example due to differences in interpretation, rounding or limitations when measuring. All specified sizes and surfaces are therefore indicative.
Prospective buyers are expressly invited to do the following: to measure the surface and/or to look at the possibilities of giving your own desired interpretation to the property dimensions and/or hire your own professional company to take measurements. The selling party can give no guarantees on the measurement report.

Kaart

Kenmerken

Overdracht

Referentienummer
06087
Vraagprijs
€ 1.100.000,- k.k.
Servicekosten
€ 400,19
Inrichting
Niet gestoffeerd
Inrichting
Niet gemeubileerd
Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg
Aangeboden sinds
Woensdag 14 februari 2024
Laatste wijziging
Zaterdag 27 april 2024

Bouw

Type object
Appartement, bovenwoning
Woonlaag
1e woonlaag
Soort bouw
Bestaande bouw
Bouwperiode
1878
Dakbedekking
Dakpannen
Type dak
Zadeldak

Oppervlaktes en inhoud

Perceeloppervlakte
167,9 m²
Woonoppervlakte
108,9 m²
Woonkameroppervlakte
53,13 m²
Keukenoppervlakte
11,8 m²
Inhoud
567 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten
43,2 m²
Oppervlakte externe bergruimte
5,7 m²

Indeling

Aantal bouwlagen
2
Aantal kamers
3 (waarvan 2 slaapkamers)
Aantal badkamers
1

Locatie

Ligging
Aan rustige weg
Aan water
Dichtbij openbaar vervoer

CV ketel

CV ketel
Intergas HRE
Warmtebron
Gas
Bouwjaar
2017
Combiketel
Ja
Eigendom
Eigendom

Uitrusting

Warm water
CV-ketel
Verwarmingssysteem
Centrale verwarming
Ventilatie methode
Natuurlijke ventilatie
Badkamervoorzieningen
Dubbele wastafel
Inloopdouche
Toilet
Heeft kabel-tv
Ja
Telefoonaansluiting aanwezig
Ja
Heeft schuur/berging
Ja

Vereniging van Eigenaren

Ingeschreven bij de KvK
Ja
Jaarlijkse vergadering
Ja
Periodieke bijdrage
Ja
Reservefonds
Ja
Opstal verzekering
Ja

Kadastrale gegevens

Kadastrale aanduiding
Amsterdam E 9939
Omvang
Appartementsrecht of complex
Eigendomsituatie
Eigen grond