Over VVA

De bemiddeling in woonruimte door woningbureaus was reeds in de jaren zestig een gegeven. De ontwikkeling van de markt en van deze woningbureaus is turbulent geweest wat voor de verhuurders niet altijd tot een positieve ervaring leiden.

Dit was voor de gemeente Amsterdam een reden om het uitoefenen van dit beroep aan banden te leggen. Sinds 1 mei 1973 wordt elke bemiddelaar geacht een vergunning te bezitten. Door dit vergunning systeem oefent de gemeente controle uit op en stelt eisen aan de handelingen van de vergunninghouder.

In januari 1988 zijn een aantal woningbureaus bij elkaar gekomen om een vereniging op te richten. Het doel van deze vereniging was:

  • Regelmatig overleg voeren met verschillende overheden
  • Het invoeren van standaard huurcontracten
  • Het opstellen gedragsregels en zorgen voor de naleving daarvan
  • Het vaststellen van adviestarieven

De gemeente Amsterdam stemde in met de oprichting van de Vereniging van Woningbureaus, kortweg VVW, en erkende de vereniging als serieuze gesprekspartner. Zo kregen de leden vanaf midden jaren negentig bijvoorbeeld een vrijstelling op de vergunningsplicht.

Nieuwe ontwikkelingen in de markt vragen om aanpassingen van dat wat bestaat. Door onder andere uitbreiding van de vereniging met nieuwe leden ontstond de behoefte aan een nieuwe naam. De Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam, kortweg VVA, is de nieuwe naam voor de Vereniging van Woningbureaus. Met een grotere groep bemiddelaars en met deze nieuwe naam wil de vereniging zichzelf en de markt verder professionaliseren.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
Patrick Smolders - Voorzitter (Vastgoed Unie) - tel: 0624278167
Lindy Noach (Another Home Abroad) – Secretaris
Alet Westra (PPHAW) – Penningmeester
Pieter van der Meyde - Algemeen bestuurslid (Amstelland Makelaars).