Meldpunt

De ruim 65 VVA leden, bestaande uit deskundige en ervaren verhuurmakelaars, werken gepassioneerd voor verhuurders en beheerders en zijn gespecialiseerd in (tijdelijke) verhuur van woningen in de regio Amsterdam.

Desalniettemin blijft het verhuren van woningen mensenwerk en  ondanks dat onze leden ter goeder trouw zich inspannen kan er wel eens iets misgaan. Bent u klant bij een van de leden van de VVA en hebt u een klacht over uw verhuurmakelaar of wenst u ergens melding van te maken?

Neemt u dan contact op met het bestuur van de VVA en wij trachten ons in te spannen om samen naar een passende oplossing te zoeken. 

Contact opnemen