Vertrouwen is waardevol Daar staan we voor bij de VVA

Veelgestelde vragen

Algemeen

Als er een beschrijving van de woning is gemaakt dan dient de huurder de woning op te leveren volgens deze beschrijving. De woning wordt doorgaans beschreven in een inspectierapport, waarin wordt omschreven in welke staat de woning bij het begin van de huurovereenkomst aan de huurder is opgeleverd. Vaak worden aan dit inspectierapport foto’s toegevoegd.

Neem bij problemen met onderhoud of gebreken aan de huurwoning eerst contact op met jouw verhuurder. Kom je er samen niet uit? Dan zul je in de meeste gevallen naar de rechter moeten.

Het puntensysteem bepaalt de maximale huurprijs van een sociale-huurwoning. Bij vrije sector woningen bepalen verhuurder en huurder zelf de huurprijs. Er geldt geen maximale huurprijs.

Sleutelgeld is geld dat de verhuurder aan de nieuwe huurder vraagt voordat deze de woning in mag. Sleutelgeld vragen is wettelijk niet toegestaan. Het vragen van sleutelgeld is een onredelijk beding in de huurovereenkomst. Het levert 1 van de partijen een onredelijk voordeel op.

Bij een sociale-huurwoning gelden maximale huurprijzen. Als huurder van een sociale-huurwoning kan je, andere bepaalde voorwaarden, huurtoeslag krijgen. In de vrije sector gelden deze regels niet.

De twee belangrijkste huurcontracten zijn momenteel het huurcontract voor onbepaalde tijd (minimaal 12 maanden) oftewel type A en het huurcontract voor bepaalde tijd (maximaal 24 maanden), type B.

Servicekosten zijn kosten die boven op de kale huur van een woning komen, bijvoorbeeld kosten voor schoonmaak of tuinonderhoud. Kosten voor nutsvoorzieningen zijn de kosten voor gas, water en elektriciteit.