Petitie voor behoud van de vrije huursector

Gisteren heeft de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) namens ruim 900 vastgoedprofessionals een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer voor het behoud van de vrije huursector.

Voor kleine particuliere verhuurders is het straks niet meer mogelijk om een woning nog rendabel te verhuren. Dit is het gevolg van recente belastingverhogingen en toekomstige prijsregulering. Dit leidt ertoe dat deze woningen massaal worden verkocht zodra ze vrijkomen. De toch al kleine vrije huursector in Nederland dreigt hierdoor te verdwijnen.

Nieuwbouw en sociale huur is voor velen geen alternatief

De ambitieuze woningbouwdoelstellingen van het kabinet worden nog altijd niet gehaald en in de sociale huursector worden de wachtlijsten steeds langer. Omdat bepaalde doelgroepen vaak voorrang krijgen op de wachtlijst, is het voor reguliere woningzoekenden bijna onmogelijk geworden om hier tussen te komen. De vrije huursector is onmisbaar om een groot deel van de Nederlandse woningzoekenden te huisvesten.

 

Bedreiging voor het vestigingsklimaat

Het verdwijnen van de vrije huursector heeft ook negatieve gevolgen voor het vestigingsklimaat, omdat internationale bedrijven niet langer in staat zijn om hun werknemers te huisvesten. Het gevolg is dat zij straks naar andere landen moeten uitwijken.

 

Wet betaalbare huur is desastreus voor de vrije huursector

Invoering van de wet betaalbare huur zal ertoe leiden dat particuliere verhuur van woningen in de bestaande bouw verliesgevend wordt en op termijn volledig zal verdwijnen. Daarmee verdwijnt ook een groot deel van de pensioenvoorziening van het MKB.  


De Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA) is de grootste beroepsvereniging van verhuurmakelaars in Nederland. De leden van de VVA verhuren samen ca. 20.000 huurwoningen in de grote steden.
De VVA pleit voor een woonbeleid waarin een gezonde vrije huursector voor de Nederlandse woningmarkt behouden blijft.

 

Voor meer informatie:

Patrick Smolders, voorzitter VVA 

06-24278167 / bestuur@vva.amsterdam