Brief Tweede Kamer over Wet Vaste Huurcontracten

Volgende week wordt er gestemd over de Wet Vaste Huurcontracten. De VVA heeft een mail gestuurd naar de Woordvoerders Wonen van de Tweede Kamer over de gevolgen van deze wet op de vrije sector huurwoningen.


Geachte Kamerleden,

Volgende week wordt de Wet vaste huurcontracten plenair behandeld in uw Kamer.

De wet schaft de algemene mogelijkheid af om tijdelijke huurcontracten aan te bieden voor zelfstandige woningen.

Met de Wet doorstroming huurmarkt is in 2016 de mogelijkheid ingevoerd om tijdelijke huurovereenkomsten van maximaal twee jaar aan te bieden voor de huur van zelfstandige woonruimten. Dit om een betere doorstroming op de woningmarkt te krijgen en een groter huurwoningenaanbod. Uit de evaluatie van deze wet blijkt dat hiermee is gezorgd voor flexibiliteit op de woningmarkt, omdat verhuurders met de tijdelijke huurcontracten duidelijkheid hebben dat een huurovereenkomst na de bepaalde tijd daadwerkelijk afloopt. Dit maakt het voor hen mogelijk om op afzienbare termijn te besluiten of ze een woning willen blijven verhuren, zelf willen bewonen of willen verkopen. Tegelijkertijd begrijpen wij ook de wens van de initiatiefnemers om oneigenlijk gebruik van deze generieke tijdelijke huurcontracten tegen te gaan. De minister heeft naar aanleiding van de evaluatie aangegeven om met de sector in gesprek te gaan, om de belangen van verhuurders en huurders beter in balans te brengen.

Het initiatiefwetsvoorstel staat haaks op dit kabinetsbeleid en komt bovendien bovenop diverse andere wetsvoorstellen die de positie van huurders moeten versterken. Wij verwachten dat een grote hoeveelheid vrije sector huurwoningen in de toekomst niet meer verhuurd zal worden als de verhuurder geen zekerheid heeft dat de woning ook op termijn weer vrijkomt. Wij kunnen ons voorstellen dat er wel beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van tijdelijke huurcontracten (zodat vaste huurcontracten de norm zullen zijn) maar dat er nog steeds ook een generieke mogelijkheid blijft bestaan om woningen tijdelijk te verhuren, zonder dat voldaan hoeft te worden aan hele specifieke uitzonderingsgronden. Juist in tijden van schaarste zal de oplossing voor het woningtekort deels ook gevonden moeten worden in woningen met tijdelijke huurcontracten.

Uiteraard zijn wij graag bereid om dit standpunt aan u toe te lichten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam (VVA)