Nieuws

 

 

Recht op integere en transparante informatievoorziening voor verhuurders vanuit de overheid

Een column voor Overwaar.de

Ook dit jaar is per 1 juli, halverwege het jaar, de zogenaamde liberalisatiegrens weer aangepast. Boven de liberalisatiegrens staat het verhuurders en huurders zelf vrij een huurprijs overeen te komen (de vrije sector).

 

Deze halfjaarlijks wisselende grens (sinds 2011 is dit zo) beperkt zich normaliter tot een beperkt aantal punten en is gebaseerd op de inflatie. Het laat zich raden dat er dit jaar als gevolg van de hoge inflatie sprake is van een groot verschil in punten tussen 1 januari en 1 juli. Waar deze liberalisatiegrens per 1 januari 2023 nog was vastgesteld op 149 punten, is deze per 1 juli 2023 vastgesteld op 136 punten. Een verschil van maar liefst 13 punten, of kijkend naar het Woningwaarderingsstelsel (WWS) een verschil van 13 m2 gebruiksoppervlakte. Overigens ligt hiermee niet alleen de liberalisatiegrens maar ook de huurtoeslaggrens per 1 juli 2023 op een huurprijs van EUR. 808,06 per maand.

 

Normaliter is de overheid zorgvuldig en transparant in het halfjaarlijks communiceren van de actuele liberalisatiegrens via haar websites en informatiekanalen. Dit is natuurlijk met name van cruciaal belang voor verhuurders van woningen in de vrije sector, en dan met name woningen in de grote steden. Immers, huurders zijn bereid om voor woningen in de grote steden een hogere huurprijs te betalen dan voor woningen op minder gewilde locaties.

 

Ook voor het in stand houden van de steeds kleiner wordende en zwaar onder vuur liggende vrije sector is het belangrijk dat de overheid dit zorgvuldig en transparant communiceert aan verhuurders. Het kan natuurlijk niet de bedoeling zijn dat een verhuurder van een woning van 140 punten als gevolg van de WOZ-cap, nu onnodig besluit om deze huurwoning te onttrekken en te verkopen, leeg te laten staan of verliesgevend gaat verhuren.

 

De terechte en prangende vraag vanuit de woningmarkt is waarom de overheid er ditmaal voor gekozen heeft om, in tegenstelling tot de afgelopen 12 jaar, te zwijgen als het graf voor wat betreft de 136 punten. De overheidswebsites waar dit normaliter te vinden was geven nu niet thuis, en ook Google biedt geen uitkomst als het gaat om officiële overheidsbronnen. Uitermate teleurstellend en zelfs tekenend voor dit kabinet gelet op het gecreëerde sentiment en opinievorming rondom particuliere verhuurders van vrije sector huurwoningen in met name de grote steden.

 

Daarom onderstaand de link naar het circulaire “Huurprijsbeleid voor de periode 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024”. Tot dusver de enige informatievoorziening vanuit de overheid waaruit de liberalisatiegrens per 1 juli 2023 van 136 punten valt af te leiden. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/circulaires/2023/02/13/mg-2023-01-huurprijsbeleid-voor-de-periode-1-januari-2023-tot-en-met-30-juni-2024

 

Rechtstreekse link naar het pdf bestand (pagina 42):

https://open.overheid.nl/documenten/ronl-5594130961183effc35b96e7a9fddc17981fa819/pdf

 

Lees de column hier:

https://www.overwaar.de/newsletter/archive/vakantie-in-vastgoedland-niet-zo-snel/

 

 

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod