Bestuur VVA

Het bestuur van de Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam bestaat uit:

Patrick Smolders - Voorzitter (Vastgoed Unie) - tel: 0624278167
Lindy Noach (Another Home Abroad) – Secretaris
Alet Westra (PPHAW) – Penningmeester
Pieter van der Meyde - Algemeen bestuurslid (Amstelland Makelaars)

Ons e-mailadres is bestuur@vva.amsterdam

Het bestuur heeft naast bestuurlijke ook toezichthoudende taken en participeert in diverse overlegorganen zoals met de gemeente en andere belanghebbenden in de verhuurmarkt.

Voorbeelden hiervan zijn:

Toezicht op dienstverlening van de leden

De leden van de VVA zijn gehouden aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zijn de leden gehouden te werken volgens de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVA. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Informatievoorziening

De verhuurbranche is onderworpen aan locale en nationale wet- en regelgeving welke op hun beurt worden gevormd door marktveranderingen en maatschappelijke- en politieke vraagstukken. Het bestuur voorziet de leden van de vereniging van informatie m.b.t. veranderingen zodat werkprocessen van de leden kunnen worden aangepast.

Overlegorgaan

Het bestuur beschouwt het opvangen van signalen uit de verhuurmarkt, deze vertalen naar vraagstukken voor de diverse overlegorganen en het zorgen dat deze vraagstukken op de (politieke) agenda geplaatst worden als een van haar kerntaken.

Bevorderen van de samenwerking tussen de leden

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en kennisuitwisseling bevordert de VVA de samenwerking tussen de leden. De VVA staat voor een transparante werkwijze tussen de leden en jegens derden.