Login

Mijn VVA omgeving

Not logged in
 
en | nl
home_image

Over VVA

De bemiddeling in woonruimte door woningbureaus was reeds in de jaren zestig een gegeven. De ontwikkeling van de markt en van deze woningbureaus is turbulent geweest wat voor de verhuurders niet altijd tot een positieve ervaring leiden. 

Dit was voor de gemeente Amsterdam een reden om het uitoefenen van dit beroep aan banden te leggen. Sinds 1 mei 1973 wordt elke bemiddelaar geacht een vergunning te bezitten. Door dit vergunning systeem oefent de gemeente controle uit op en stelt eisen aan de handelingen van de vergunninghouder.

 

In januari 1988 zijn een aantal woningbureaus bij elkaar gekomen om een vereniging op te richten. Het doel van deze vereniging was:

 

- Regelmatig overleg voeren met verschillende overheden

- Het invoeren van standaard huurcontracten

- Het opstellen gedragsregels en zorgen voor de naleving daarvan

- Het vaststellen van adviestarieven

De gemeente Amsterdam stemde in met de oprichting van de Vereniging van Woningbureaus, kortweg VVW, en erkende de vereniging als serieuze gesprekspartner. Zo kregen de leden vanaf midden jaren negentig bijvoorbeeld een vrijstelling op de vergunningsplicht.

 

Nieuwe ontwikkelingen in de markt vragen om aanpassingen van dat wat bestaat. Door onder andere uitbreiding van de vereniging met nieuwe leden ontstond de behoefte aan een nieuwe naam. De Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam, kortweg VVA, is de nieuwe naam voor de Vereniging van Woningbureaus. Met een grotere groep bemiddelaars en met deze nieuwe naam wil de vereniging zichzelf en de markt verder professionaliseren.

 

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 3 personen, te weten:

 

Hielke Struben - Voorzitter

Jeroen de Bruijn - Secretaris

Dimitry Jansen - Algemeen bestuurslid

 

Het secretariaat wordt uitgeoefend door mevrouw Yvette Krützmann

 

Het Bestuur heeft  naast bestuurlijke ook toezichthoudende taken en participeert in diverse overlegorganen zoals met de  Gemeente en andere belanghebbenden in de verhuurbranche.

Voorbeelden hiervan zijn:

Toezicht op dienstverlening van de leden

De leden van de VVA zijn gehouden aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zijn de leden gehouden te werken volgens de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVA. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Informatievoorziening

De verhuurbranche is onderworpen aan locale en nationale wet- en regelgeving welke op hun beurt worden gevormd door marktveranderingen en maatschappelijke- en politieke vraagstukken. Het bestuur voorziet de leden van de vereniging van informatie m.b.t. veranderingen zodat werkprocessen van de leden kunnen worden aangepast.

Overlegorgaan

Het bestuur beschouwt het opvangen van signalen uit de verhuurmarkt, deze vertalen naar vraagstukken voor de diverse overlegorganen en het zorgen dat deze vraagstukken op de (politieke) agenda geplaatst worden als een van haar  kerntaken.

Bevorderen van de samenwerking tussen de leden

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en kennisuitwisseling bevordert de VVA de samenwerking tussen de leden. De VVA staat voor een transparante werkwijze tussen de leden en jegens derden.

- See more at: http://www.vvamsterdam.org/het-bestuur/#sthash.8nxjYN8F.dpuf

Informatievoorziening

De verhuurbranche is onderworpen aan locale en nationale wet- en regelgeving welke op hun beurt worden gevormd door marktveranderingen en maatschappelijke- en politieke vraagstukken. Het bestuur voorziet de leden van de vereniging van informatie m.b.t. veranderingen zodat werkprocessen van de leden kunnen worden aangepast.

Overlegorgaan

Het bestuur beschouwt het opvangen van signalen uit de verhuurmarkt, deze vertalen naar vraagstukken voor de diverse overlegorganen en het zorgen dat deze vraagstukken op de (politieke) agenda geplaatst worden als een van haar  kerntaken.

Bevorderen van de samenwerking tussen de leden

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en kennisuitwisseling bevordert de VVA de samenwerking tussen de leden. De VVA staat voor een transparante werkwijze tussen de leden en jegens derden.

- See more at: http://www.vvamsterdam.org/het-bestuur/#sthash.8nxjYN8F.dpuf

et Bestuur heeft  naast bestuurlijke ook toezichthoudende taken en participeert in diverse overlegorganen zoals met de  Gemeente en andere belanghebbenden in de verhuurbranche.

Voorbeelden hiervan zijn:

Toezicht op dienstverlening van de leden

De leden van de VVA zijn gehouden aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zijn de leden gehouden te werken volgens de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVA. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Informatievoorziening

De verhuurbranche is onderworpen aan locale en nationale wet- en regelgeving welke op hun beurt worden gevormd door marktveranderingen en maatschappelijke- en politieke vraagstukken. Het bestuur voorziet de leden van de vereniging van informatie m.b.t. veranderingen zodat werkprocessen van de leden kunnen worden aangepast.

Overlegorgaan

Het bestuur beschouwt het opvangen van signalen uit de verhuurmarkt, deze vertalen naar vraagstukken voor de diverse overlegorganen en het zorgen dat deze vraagstukken op de (politieke) agenda geplaatst worden als een van haar  kerntaken.

Bevorderen van de samenwerking tussen de leden

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en kennisuitwisseling bevordert de VVA de samenwerking tussen de leden. De VVA staat voor een transparante werkwijze tussen de leden en jegens derden.

- See more at: http://www.vvamsterdam.org/het-bestuur/#sthash.8nxjYN8F.dpuf

et Bestuur heeft  naast bestuurlijke ook toezichthoudende taken en participeert in diverse overlegorganen zoals met de  Gemeente en andere belanghebbenden in de verhuurbranche.

Voorbeelden hiervan zijn:

Toezicht op dienstverlening van de leden

De leden van de VVA zijn gehouden aan het leveren van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Daarnaast zijn de leden gehouden te werken volgens de regels van de statuten en het huishoudelijk reglement van de VVA. Het bestuur houdt toezicht op de naleving van deze regels.

Informatievoorziening

De verhuurbranche is onderworpen aan locale en nationale wet- en regelgeving welke op hun beurt worden gevormd door marktveranderingen en maatschappelijke- en politieke vraagstukken. Het bestuur voorziet de leden van de vereniging van informatie m.b.t. veranderingen zodat werkprocessen van de leden kunnen worden aangepast.

Overlegorgaan

Het bestuur beschouwt het opvangen van signalen uit de verhuurmarkt, deze vertalen naar vraagstukken voor de diverse overlegorganen en het zorgen dat deze vraagstukken op de (politieke) agenda geplaatst worden als een van haar  kerntaken.

Bevorderen van de samenwerking tussen de leden

Via bijeenkomsten, nieuwsbrieven en kennisuitwisseling bevordert de VVA de samenwerking tussen de leden. De VVA staat voor een transparante werkwijze tussen de leden en jegens derden.

- See more at: http://www.vvamsterdam.org/het-bestuur/#sthash.8nxjYN8F.dpuf