Over VVA

De bemiddeling in woonruimte door woningbureaus was reeds in de jaren zestig een gegeven. De ontwikkeling van de markt en van deze woningbureaus is turbulent geweest wat voor de verhuurders niet altijd tot een positieve ervaring leiden.

Dit was voor de gemeente Amsterdam een reden om het uitoefenen van dit beroep aan banden te leggen. Sinds 1 mei 1973 wordt elke bemiddelaar geacht een vergunning te bezitten. Door dit vergunning systeem oefent de gemeente controle uit op en stelt eisen aan de handelingen van de vergunninghouder.

In januari 1988 zijn een aantal woningbureaus bij elkaar gekomen om een vereniging op te richten. Het doel van deze vereniging was:

 • Regelmatig overleg voeren met verschillende overheden
 • Het invoeren van standaard huurcontracten
 • Het opstellen gedragsregels en zorgen voor de naleving daarvan
 • Het vaststellen van adviestarieven
 • De gemeente Amsterdam stemde in met de oprichting van de Vereniging van Woningbureaus, kortweg VVW, en erkende de vereniging als serieuze gesprekspartner. Zo kregen de leden vanaf midden jaren negentig bijvoorbeeld een vrijstelling op de vergunningsplicht.

  Nieuwe ontwikkelingen in de markt vragen om aanpassingen van dat wat bestaat. Door onder andere uitbreiding van de vereniging met nieuwe leden ontstond de behoefte aan een nieuwe naam. De Vereniging van Verhuurmakelaars Amsterdam, kortweg VVA, is de nieuwe naam voor de Vereniging van Woningbureaus. Met een grotere groep bemiddelaars en met deze nieuwe naam wil de vereniging zichzelf en de markt verder professionaliseren.

  Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door:
  Patrick Smolders - Voorzitter - tel: 0624278167 
  Lindy Noach – Secretaris 
  Alet Westra – Penningmeester 
  Pieter van der Meyde - Algemeen bestuurslid

Kantoren (59 resultaten)

Informatie over de VVA

Het grootste samenwerkingsverband van verhuurmakelaars in Amsterdam.

De Vereniging Verhuurmakelaars Amsterdam, kortweg VVA, is een samenwerkingsverband tussen ruim 60 makelaarskantoren die opereren in de regio Groot Amsterdam, en is hiermee de grootste verhuurvereniging van Nederland.

De belangrijkste doelstellingen van de VVA zijn het professionaliseren van de Amsterdamse verhuurmarkt, het verbeteren met de relaties met overheden, het intensief samenwerken en het verspreiden van vakkennis in het algemeen.

Bekijk onze kantoren

Informatie over de VVA

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod